ЗА КОНТАКТИ :

Най - търсени произведения за Април 2022

 
Цена: 4.20 лв.
Обем: 136 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Математика - задачи за първолаци
Автор: проф. д-р Евелина Динева
ISBN 978 954 9519 81 5
(по новата програма)
 
Цена: 3.50 лв.
Обем: 72 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 20 бройки
Тестове по математика за НВО в 4. клас
Автор: Проф. д-р Евелина Динева
ISBN 978 954 9519 97 6
По новия изпитен модел на МОН
 
Цена: 5.60 лв.
Обем: 164 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Математика - задачи за 3. клас
Автор: проф. д-р Евелина Динева
ISBN 978 954 9519 93 8
(по новата програма)

Нови заглавия

 
Цена: 3.50 лв.
Обем: 80 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 20 бройки
Тестове по български език и литература за НВО в 4. клас.
Автор: Донка Кънева и Виолета Костиева
ISBN 978 954 9519 98 3
По новия изпитен модел на МОН
 
Цена: 3.90 лв.
Обем: 104 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Тестове по български език и литература за НВО в 7. клас.
Автор: Донка Кънева
ISBN 978 619 7623 00 0
По новата изпитна програма на МОН
 
Цена: 12.00 лв.
Обем: 132 страници
Формат: 84/108/32
Пакетаж: 10 бройки
Наръчник за оцеляване на младия учител
Автор: Томас Гаро
ISBN 978-619-7623-01-7