ЗА КОНТАКТИ :

Най - търсени произведения за Април 2019

 
Цена: 4.20 лв.
Обем: 136 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Математика - задачи за първолаци
Автор: проф. д-р Евелина Динева
ISBN 978 954 9519 81 5
(по новата програма)
 
Цена: 4.80 лв.
Обем: 136 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Математика - задачи за 2. клас
Автор: проф. д-р Евелина Динева
ISBN 978 954 9519 87 7
(по новата програма)
 
Цена: 7.00 лв.
Обем: 184 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Правила, задачи и тестове по бълг. език за шестокласници
Автор: Донка Кънева
ISBN 978 954 9519 88 4
(по новата програма)

Нови заглавия

 
Цена: 5.60 лв.
Обем: 164 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Математика - задачи за 3. клас
Автор: проф. д-р Евелина Динева
ISBN 978 954 9519 93 8
(по новата програма)
 
Цена: 8.00 лв.
Обем: 196 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Учебно помагало по литература за 7. клас
Автор: Донка Кънева
ISBN 978 954 9519 90 7
(по новата програма)
 
Цена: 8.00 лв.
Обем: 176 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Правила, задачи и тестове по бълг. език за седмокласници
Автор: Донка Кънева
ISBN 978 954 9519 92 1
(по новата програма)