ЗА КОНТАКТИ :

Издателска къща "Т.Калоянов" започва дейността си през 1996 г. в гр. Бургас. Издава предимно учебно-помощна литература за началния и средния курс.

Помагалата, които предлага издателството, са съобразени с действащите учебни програми и са одобрени от МОН. Те успешно се прилагат в учебния процес на много училища в страната.

Най - търсени произведения за Юни 2016

 
Цена: 6.00 лв.
Обем: 152 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Тестове и правила по български език за 7. кл.
Автор: Донка Кънева
ISBN 978-954-9519-68-6
Одобрено със Заповед № РД 09 240 от 06.03.2012 г. на МОМН
 
Цена: 7.00 лв.
Обем: 208 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Тестове и правила по бълг. език за 6. клас
Автор: Донка Кънева
ISBN 954 9519 29 5
Одобрено със Заповед № РД 09 289 от 05.03.2008 г. на МОН
 
Цена: 3.00 лв.
Обем: 120 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 15 бройки
Задачи по математика за 2. клас
Автор: доц. д-р Евелина Динева
ISBN 954 9519 39 2
Одобрено със Заповед № РД 09 573 от 17.05.2004 г. на МОН

Нови заглавия

 
Цена: 3.50 лв.
Обем: 160 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Текстове и задачи за упражнения по български език за 3. клас
Автор: Т.Калоянов, В. Костиева
ISBN 978-954-9519-71-6
Одобрено със Заповед № РД 09 240 от 06.03.2012 г. на МОМН
 
Цена: 6.00 лв.
Обем: 180 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Помагало по литература за 7. клас
Автор: Донка Кънева
ISBN 978 954 9519 75 4
Одобрено със Заповед № РД 09-219 от 27.02.2013 г. на МОМН
 
Цена: 4.00 лв.
Обем: 88 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 20 бройки
Задачи по математика за избираема подготовка за 4. клас
Автор: доц. д-р Евелина Динева
ISBN 978-954-9519-77-8
Одобрено със Заповед № РД 09-219 от 27.02.2013 г. на МОМН