ЗА КОНТАКТИ :

                               Hacked by tounsi mca

Най - търсени произведения за Май 2018

 
Цена: 6.00 лв.
Обем: 152 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Тестове и правила по български език за 7. кл.
Автор: Донка Кънева
ISBN 978-954-9519-68-6
Одобрено със Заповед № РД 09 240 от 06.03.2012 г. на МОМН
 
Цена: 4.20 лв.
Обем: 136 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Математика - задачи за първолаци
Автор: проф. д-р Евелина Динева
ISBN 978 954 9519 81 5
(по новата програма)
 
Цена: 6.00 лв.
Обем: 196 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Правила, задачи и тестове по бълг. език за петокласници
Автор: Донка Кънева
ISBN 978 954 9519 82 2
(по новата програма)

Нови заглавия

 
Цена: 7.00 лв.
Обем: 184 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Правила, задачи и тестове по бълг. език за шестокласници
Автор: Донка Кънева
ISBN 978 954 9519 88 4
(по новата програма)
 
Цена: 4.80 лв.
Обем: 136 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Математика - задачи за 2 клас
Автор: проф. д-р Евелина Динева
ISBN 978 954 9519 87 7
(по новата програма)
 
Цена: 8.00 лв.
Обем: 196 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки
Учебно помагало по литература за 7. клас
Автор: Донка Кънева
ISBN 978 954 9519 90 7
(по новата програма)