ЗА КОНТАКТИ :

  • гр. Бургас
  • к-с Изгрев
  • бл.51 вх.A ет.1
  • факс : 056 58 12 28
  • gsm : 0898 22 14 69
  • E-mail : t_kaloyanov@abv.bg
Цена: 4.00 лв.
Тестове по български език и литература за НВО в 4. клас.
Автор: Донка Кънева и Виолета Костиева
ISBN 978 954 9519 98 3
По новия изпитен модел на МОН
Обем: 80 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 20 бройки

Помагалото съдържа 16 теста, съобразени с модела на МОН за национално външно оценяване по български език и литература за 4. клас, който се въвежда през учебната 2019 - 2020 година.
Първите 8 теста имат за цел да актуализират основните знания за: звукове и звукови промени, състав на думата, сродни и сложни думи, синоними и антоними, видове изречения, главни части на изречението, части на речта.
Следващите тестове съдържат задачи от всички основни теми по български език и литература, по които ще бъдат оценявани четвъртокласниците в края на учебната година.
Всеки тест включва:
1. Диктовка от 40 до 60 думи (10 мин.) и 9 задачи с избираем отговор (10 мин.).
2. Текст за четене и разбиране с 6 зад. към него, изискващи кратък свободен отговор, и 3 зад. с избираем отговор (общо 25 мин.).
3. Речева задача с творчески характер, изискваща разширен свободен отговор (15 мин.)