ЗА КОНТАКТИ :

Цена: 3.90 лв.
Тестове по български език и литература за НВО в 7. клас.
Автор: Донка Кънева
ISBN 978 619 7623 00 0
По новата изпитна програма на МОН
Обем: 104 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки

 

Тестовете, включени в сборника, са съобразени с учебно-изпитната програма на МОН за Национално външно оценяване по български език и литература в 7. клас.

Основната цел е чрез помагалото да се актуализират и затвърдят програмните знания, усвоявани в 5., 6. и 7. клас, и да се доиз-градят уменията за решаване на тестови задачи.

Всеки тест съдържа 25 задачи, свързани с:

- аналитично четене на текст и сравнителен анализ на данни

- основни знания за звукови промени в думата; речниково и лексикално значение на думата; главни и второстепенни части на изречението и пунктуацията му

- коригиране на текст

- послания и персонажи на литературните произведения, включени в изпитната програма

- създаване на кратък текст, свързан с литературен въпрос

Текстовете за аналитично четене имат и познавателен характер.

Задачите по литература в голяма степен следват хронологията на изучаването им. Това дава възможност сборникът да се използва и през учебната година, а не само през преговорния период.

Текстовете за втория модул, включени в приложението, са от популярни български автори. Обемът и трудността им е различна, затова някои от тях изискват по-задълбочено осмисляне на посланията - предизвикателство за най-устремените към високи успехи седмо-класници.