ЗА КОНТАКТИ :

Цена: 12.00 лв.
Наръчник за оцеляване на младия учител
Автор: Томас Гаро
ISBN 978-619-7623-01-7
Обем: 132 страници
Формат: 84/108/32
Пакетаж: 10 бройки